Speaking


Historical Wrongs – the case of Rawagdeh
Hague Institute for Global Justice / Doughty Street

14 april 2016


Lezing | Symposium Omgaan met schadeclaims door en tegen de overheid. Moet het anders?
11 december 2015

Hoe gaat de overheid om met civiele en bestuursrechtelijke claims? Wat is er gebeurd sinds het onderzoek van de Nationale Ombudsman Brenninkmeijer naar de behandeling van schadeclaims door de ministeries, resulterend in het rapport “Behoorlijk omgaan met schadeclaims door de overheid” en sinds de verschijning van zijn rapport “Behoorlijk omgaan met schadeclaims door de gemeenten”? De overheid propageert het gebruik van mediation door de burger. Maar geeft de overheid wel het goede voorbeeld?
 
Voormalig Nationale Ombudsman Brenninkmeijer, advocate Liesbeth Zegveld en landsadvocaat Houtzagers buigen zich over diverse vraagstukken en gaan een discussie aan met elkaar en met de deelnemers.
Praktische informatie


De 4 kardinale deugden 'Fortitudo' (Moed)
Dinsdag 8 december 2015, om 20.00 uur.


Oratie 'Civielrechtelijke verjaring van internationale misdrijven'
Vrijdag 13 november 2015, om 16.00 uur, zal Liesbeth Zegveld, benoemd tot Hoogleraar War Reparations, haar hoogleraarsambt openlijk aanvaarden door het uitspreken van een rede, getiteld: Civielrechtelijke verjaring van internationale misdrijven in de Aula der Universiteit, ingang Singel 411, hoek Spui. De oratie is te beluisteren via deze link, en de tekst is hier te vinden.


Vredeslezing Body Counts en de Afscherming van Oorlogsgeweld,
Liesbeth Zegveld, Felix Meritis, Amsterdam, 19 september 2013