Getuigen in de zaak Poch treden naar buiten

De getuigen in de zaak Poch zijn naar buiten gekomen met hun verklaringen omtrent de mogelijke betrokkenheid van Poch bij de zogenaamde Argentijnse dodenvluchten. Hun advocate Liesbeth Zegveld heeft hen bijgestaan bij hun verhoor bij de rechter-commissaris. Dit verhoor heeft plaatsgevonden op verzoek van de Argentijnse justitie.

Bijlagen

< back to overview